10/11/2011

Naczelnego 7 ryzyk IT

Naczelny Bloga od rana lata jak szalony pod siedzibie Redakcji i „pożycza” od wszystkich pendrajwy i inne dyski. „Czas na poważne zarządzanie ryzykiem IT! ” – […]
Księgarnia Ryzykonomii
Pokaż
Ukryj