„Zarządzanie ryzykiem – polskie studium przypadku” VIII Konferencja POLRISK

Księgarnia Ryzykonomii
Pokaż
Ukryj